ICAN SCHOOL

UČEBNICE

Prvé a jediné učebnice slovenského jazyka pre deti cudzincov a krajanov
Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR
Prekladový slovník
základných pojmov pre základné školy
Aha, slovenčina!
Učebnica pre deti cudzincov a krajanov
Aha, slovenčina!
Pracovný zošit
(1 - 4 školská trieda)
Aha, slovenčina!
Pracovný zošit
(5 - 9 školská trieda)
Slovenský jazyk
a literatúra
v škole
Svet
okolo nás
po slovensky
Metodické materiály
pre školy, jazykové školy a vzdelávacie centrá
Obrázkové karty
Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR
Prekladový slovník
základných pojmov pre základné školy

Aha, slovenčina!
Učebnica pre deti cudzincov a krajanov
Aha, slovenčina!
Pracovný zošit (1 - 4 školská trieda)
Aha, slovenčina!
Pracovný zošit (5 - 9 školská trieda)
Slovenčina v škole
(učebnica)
Svet okolo nás po slovensky
(pracovný zošit pre predškolákov)
Metodické materiály
pre školy, jazykové školy a vzdelávacie centrá
Obrázkové karty
PARTNERI PROJEKTU